【 Room 405 】

KAJIKAWA C.A.O.(Kyoto)

2nd Fl.,Tomitaya building, 484 Oike-agaru,
Teramachi-dori, Nakagyo-ku,
KYOTO 604-0925 JAPAN
TEL. +81-(0)75-221-6401
FAX. +81-(0)75-255-3410

URL. http://www.sanjyogion.co.jp/newpage3.html
mail. sg-sanjyo@sanjyogion.co.jp

Director / Tsuyoshi Kajikawa
【 ART FAIR KYOTO 2011 Exhibit artist 】
Yasushi Sugiura, Yuta Ikehara, Mao Kono
"mask", Mifusa Akase, Kaoru Taniuchi, Ayako Fujimoto, Ali Morita


[ Back to 4F floormap ]

「Art Fair Kyoto organizing committee」
neutron
2F Fumitsubaki Bldg. 79 Mikura-cho, Nakagyo-ku, Kyoto-city,
JAPAN 604-8166
TEL & FAX +81-(0)75-211-4588