【 Room 517 】

BENRIDO COLLOTYPE ATELIER [Company exhibition]

301 Benzaiten-cho Shinmachi-Takeyamachi-Sagaru Nakagyo-ku
Kyoto, 604-0093 Japan
TEL. +81-(0)75-231-4351
FAX. +81-(0)75-231-2561

URL. http://www.benrido.co.jp/
mail. k-benri@benrido.co.jp

Director / Tomoo Kawachi

Founded in 1887

【 Artists 】
Katsushika Hokusai
Sakai Hoitsu, Tomioka Tessai
Ueda Shoji, Morimura Yasumasa, Suwa Atsushi
【 ART FAIR KYOTO 2011 Exhibit artist 】
National Treasure, Choju-Jinbutsu-Giga Emaki, Collotype Printing
National Treasure, Moko-Shurai Ekotoba, Collotype Printing

[ Back to 5F floormap ]

「Art Fair Kyoto organizing committee」
neutron
2F Fumitsubaki Bldg. 79 Mikura-cho, Nakagyo-ku, Kyoto-city,
JAPAN 604-8166
TEL & FAX +81-(0)75-211-4588