【 Room 520 】

DMO ARTS produced by FM802 / digmeout [Company exhibition]

URL. http://dmoarts.com/
mail. info@digmeout.net

Director / Yoshihiro Taniguchi

Founded in 2011.5

【 Artists 】
Yumi Nakata, Yoshiro Masuda, nomoto piro piro, neko-shougun
Madoka Kinoshita, Takashi Saito, Yoriko Yoshida, Ryohei Yamashita
【 ART FAIR KYOTO 2011 Exhibit artist 】
Yumi Nakata(Painting), Madoka Kinoshita(Painting)
Yoriko Yoshida(Painting), Hikari Shimoda(Painting)
Anze Hideo(Photograph)


 
「TareHane 03」
Craft & Photograph
2011
Hideo Anze 2011 / DMOARTS.COM


[ Back to 5F floormap ]

「Art Fair Kyoto organizing committee」
neutron
2F Fumitsubaki Bldg. 79 Mikura-cho, Nakagyo-ku, Kyoto-city,
JAPAN 604-8166
TEL & FAX +81-(0)75-211-4588